อาจารย์ โสรัจจะ นวลอยู่

ชื่อ-นามสกุล  :  นายโสรัจจะ นวลอยู่ (อ.โสรัจจะ นวลอยู่)
การศึกษา :  ชั้นมัธยมที่โรงเรียนเซนต์จอห์น ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์อาชีพ – ข้าราชการประจำอยู่ที่กรมชลประทาน ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ๘ มีหน้าที่ออกแบบระบบระบายน้ำและส่งน้ำให้แก่อาคารต่างๆ รวมทั้ง ตัวเขื่อนที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทาน – นักพยากรณ์ประจำคอลัมน์ ดวงและดาว นิตยสารสกุลไทย https://2thoitrang.com

การศึกษาทางโหรศาสตร์  :   คุณโสรัจจะเล่าว่าแต่เดิมเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อและไม่สนใจด้านวิชาโหราศาสตร์เลย หากเคยมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งมีความรู้ด้านการพยากรณ์ ทักว่าเขามี ความรู้สึกพิเศษ ทางนี้ ต่อไปจะสามารถศึกษาโหราศาสตร์ได้ และจะมีชื่อเสียงทางด้านนี้มาก ช่วงนั้นกำลังเรียนหนังสืออยู่ในชั้นมัธยมด้วย เป็นวัยทู้อยากพิสูจน์ นี่เองคือจุดแรกที่ส่องประกายให้ชื่อของ โสรัจจะ นวลอยู่ เข้ามาสู่วงจรโหรมืออาชีพในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาวิชาการพยากรณ์จากหนังสือ ตำราเก่าๆ เป็นส่วนใหญ่

ผลงาน : นักพยากรณ์ทำนายโชคชะตาในคอลัมน์ ส่องราศี ในหนังสือนรี เมื่อ 10 กว่าปีก่อน เจ้าของนาม หมอโส – นักพยากรณ์นาม โสรัจ แห่ง แพรวพยากรณ์ (นิตยสารแพรว) อันโด่งดังและเป็นที่ยอมรับของคนในวงการ มากที่สุดคนหนึ่ง – นักพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ยที่ขึ้นชื่อว่าพยากรณ์แต่ในทางร้ายๆ ใครอ่านคำทำนายของเขาแล้ว มักจะเกิดอาการอกสั่นขวัญแขวน อย่างที่เจ้าตัวก็ยอมรับว่า บางคนอ่านไม่ทันจบเขาก็ปิดเลย แต่เหตุการณ์คำนายบางอย่างของเขาถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เขาได้รับการจัดอันดับว่า เป็นหมอดวงเมืองระดับต้นๆ ของเมืองไทย