หมอช้าง ซินแสยุค 2009

ประวัติ

หมอช้าง ซินแสยุค 2009

อ.ทศพร ศรีตุลา ฉายาว่า “ซินแสยุค 2009”

ชื่อ สกุล นายทศพร ศรีตุลา ( อ.ช้าง) หลานของอ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

https://2thoitrang.com

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาโหรศาสตร์

โหรหนุ่มไฟแรงผู้ชื่นชอบและศึกษาในวิชาโหราศาตร์ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากนั้นได้ต่อยอดเพิ่มเติมอีก2 สาขา คือ

1. โหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ (ศาสตร์การทำนายทั่วไป)

2. โหราศาสตร์ภาคคำนวณ (การเคลื่อนที่ของดวงดาว) อีกทั้งยังได้ศึกษาต่อเกี่ยวศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศ อ.ช้างจึงได้ชื่อว่าเป็นนักพยากรณ์ไม่กี่คนในประเทศไทยที่รอบรู้ เชี่ยวชาญทั้งโหราศาสตร์ไทยและฮวงจุ้ยอย่างถ่องแท้

จุดเด่นของคำพยากรณ์

การผสมผสานระหว่างศาสตร์ภาคพยากรณ์กับศาสตร์ภาคคำนวณ ซึ่งผลคำทำนายที่ได้ออกมานั้นมีความละเอียดและแม่นยำ เป็นเหตุและผลสามารถเห็นได้จริง เสมือนเป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังมีกานะนำวิธีแก้ไข แนะแนวทางออกของปัญหาด้วย

จุดเด่นโปรแกรมพยากรณ์ในระบบ 1900 เพียงใส่ข้อมูลเฉพาะตัวครั้งเดียว  คุณก็รู้ผลการทำนายทันที การทำนายที่แม่นยำที่สุดในระบบ 1900 (เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย) อ.ช้างและทีมงาน ได้พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำนายโชคชะตาโดยยึดหลักการจากตำราโหราศาสตร์บวกกับการวิเคราะห์จัดระบบอย่างจริงจัง เพียงใส่ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด (เวลาตกฟาก) ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล แม้ฝาแฝดที่เกิดเวลาใกล้เคียงกันแต่ต่างกันเพียงเสี้ยวนาทีก็ยังมีดวงชะตาที่แตกต่างกันดังนั้นการใส่เวลาเกิดเข้าไปในข้อมูลการทำนายจะทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้รู้คำทำนายอย่างละเอียดเจาะลึกและแม่นยำ

อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาระบบให้มีการจดจำข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป เรียกได้ว่าเป็นระบบ 1900 ที่ทันสมัยที่สุด