ปีกุน

ชาย-หญิง ใดเกิดปีระกา
สัญลักษณ์ : หมู
ชาติภูมิ : มนุษย์ผู้หญิง
ธาตุ : น้ำ
มิ่งขวัญโชคลาภ : กอบัวหลวงหรือกอบัวบก

                 คนเกิดปีกุนคือ ต้นแบบแห่งความจริงใจ บริสุทธิ์ ผ่อนปรน และ ศักดิ์ศรีเมื่อแรกพบ คุณจะรู้สึกว่าคนเกิดปีกุนนี้ช่างดีเหลือเกินนอกจากนั้นยังเป็นคนระมัดระวัง ช่างเอาใจใส่ และกล้าหาญ ลองมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้คนเกิดปีกุน แล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขาช่างแสนดีพร้อมจะทำทุกสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ทำให้คุณผิดหวัง คนเกิดปีกุนมักเป็นที่รักของทุกคน

                คนเกิดปีนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ และรักการบริการ คนส่วนใหญ่จึงฉวยโอกาสเอาเปรียบตรงข้อนี้ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คนปีกุนรู้สึกแย่แต่อย่างไร แม้จะเริ่มแก่ตัวขึ้น คนปีกุนก็ยังเชื่อมั่นว่ามนุษย์ล้วนแล้วแต่เกิดมาพร้อมกับจิตใจที่ดีงามเป็นพื้นฐาน

สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด :
เดือนห้า(๕) , ๖ , ๗ หมูเทวดาเลี้ยง ธาตุน้ำตระพัง
เดือนแปด(๘) , ๙ , ๑๐ หมูคนเลี้ยง ธาตุน้ำสระหลวง
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , ๑๒ , ๑ หมูบายศรี ธาตุน้ำมนต์
เดือน ๒ , ๓ , ๔ หมูป่าคาบแก้ว ธาตุน้ำท่าริมฝั่ง

สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิด :
วันอาทิตย์ หมูพระยาเลี้ยง
วันจันทร์ หมูคนเลี้ยง
วันอังคาร หมูเศรษฐีเลี้ยง
วันพุธ หมูพิการ
วันพฤหัสบดี หมูราชครู
วันศุกร์ หมูป่าขาหัก
วันเสาร์ หมูสาธารณะ

คู่ราศี :
คู่ที่เหมาะสม : ปีมะแม ปีมะโรงปี เถาะ ปีชวด ปีกุน
คู่ที่พอใช้ : ปีจอ ปีวอก ปีขาล ปีมะเมีย
คู่ที่พอเข้ากันได้ : ปีระกา ปีฉลู
คู่ไม่ถูกโฉลก : ปีมะเส็ง